Loading
loading..

Onze vereniging steunt op 4 pijlers :

Kennisverruiming


Elke PRA-meeting zet een actueel thema op de agenda waarmee je als communicatiespecialist aan de slag kan in jouw organisatie.

Informatie-uitwisseling

PRA is uitgegroeid tot een forum waar communicatiespecialisten hun ervaringen met elkaar delen. Zo ben je altijd up-to-date in een snelveranderende sector.

Netwerking


Dankzij het diverse ledenbestand zorgt PRA voor een boeiende kruisbestuiving tussen communicatiespecialisten.

Unieke locaties


De ontmoetingen vinden plaats op unieke locaties in Anwerpen die vaak niet toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Getuigenissen

Bedrijven hebben meer dan ooit nood aan een goede en strategische public relations.

PRA streeft ernaar een mooi forum uit te bouwen waarop PR-beoefenaars uit diverse sectoren elkaar geregeld kunnen ontmoeten.

Netwerken en kennis vergaren over de nieuwste trends binnen het ruime actieterrein van public relations zijn de smakelijke ingrediënten van onze PRA-bijeenkomsten.

PR is vakmanschap. Daarom mag jij als PR-beoefenaar niet op onze bijeenkomsten ontbreken!

Dirk Hye
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Voorzitter PR-Antwerpen

Samen met het voltallige bestuur zal ik me inzetten om PRA verder uit te bouwen tot dé vereniging van public relations en communicatiemensen uit de Antwerpse regio.

PRA is in de eerste plaats een platform voor netwerking tussen de communicatieprofessionls uit diverse openbare, culturele en bedrijfssectoren uit de Antwerpse regio.

Daarnaast streven we ook naar een inhoudelijk toegevoegde waarde door het brengen van informatie omtrent de nieuwste trends in de communicatie.

Thierry Pfleiderer
Facets Communications Consultants
Penningmeester PR-Antwerpen

Goede communicatie is, zowel privé- als in de overheidssector, zeer belangrijk en wordt best aan vaklui overgelaten.

Vakmanschap moet echter permanent bijgeschaafd worden, zeker in het licht van de mogelijkheden die de nieuwe media ons bieden.

PRA zorgt er voor dat haar leden zich, in een vriendschappelijke netwerkstructuur, over de recentste evoluties op het vlak van communicatie kunnen informeren.

Eddy De Bondt
Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Secretaris PR-Antwerpen

Antwerpen heeft nood aan een goedwerkende vereniging waar communicatieprofessionals terecht kunnen om verschillende ideeën met elkaar te delen.

Michiel Sallaets
Communications Manager Benelux at Google
Bestuurslid PR-Antwerpen

Netwerking staat centraal

PRA vzw beoogt op de eerste plaats de onderlinge contacten tussen beroepscollega’s te stimuleren en versterken.

Daarnaast biedt zij een forum waar de leden informatie kunnen uitwisselen en communicatiethema’s kunnen bespreken. Dit alles gebeurt steeds in een vrijblijvend en ongedwongen klimaat. Op lange termijn tracht PRA vzw mee te werken aan een versterking van het imago van Antwerpen en dit op diverse domeinen.

Reeds meerdere malen mocht PRA vzw op haar activiteiten politieke hoogwaardigheidsbekleders verwelkomen die hun interesse betoonden in onze visie op Antwerpse thema’s.

Hoe word je lid van onze vereniging?

  • Ben je actief in de communicatiesector?
  • Wens je je kennis over ons boeiend vak te verruimen?
  • Wens je beroepscollega’s te ontmoeten en op informele wijze ervaringen uit te wisselen?
  • Wens je unieke locaties in Antwerpen te ontdekken?

Dan hoef je niet te aarzelen om lid te worden via onderstaand formulier.
Van zodra we je gegevens ontvangen hebben, krijg je van ons een mailtje waarin we je lidmaatschap bevestigen. Je krijgt onze tweemaandelijkse uitnodigingen via mail toegestuurd, je naam wordt toegevoegd aan onze ledenlijst en je kan na betaling van je ledenbijdrage gratis deelnemen aan onze bijeenkomsten (op onze nieuwjaarsbijeenkomst en zomerhappening na).

Junior lidmaatschap
nieuw
30
/ jaar
Tot de leeftijd van 30 jaar
Lidmaatschap
105
/ jaar

Bij betaling van dit lidmaatschap kan je gratis deelnemen aan onze bijeenkomsten,
behalve onze nieuwjaarsbijeenkomst en zomerhappening, waarvoor we een bijdrage in de kosten aanrekenen wanneer je voor deze bijeenkomsten intekent.

Bestuur

Dirk
Hye

Voorzitter

Thierry
Pfleiderer

Penningmeester/webmaster

Eddy
De Bondt

Secretaris

Rit
De Greef

Vice-voorzitter

Michiel
Sallaets

Bestuurslid